Voor professionals in organisaties

Mijn begeleiding kan de vorm krijgen van een reeks workshops, individuele coaching, of teambegeleiding in een ontwikkeltraject. Uw eigen teksten, schrijverservaringen en vragen vormen steeds het uitgangspunt. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we uw werk, analyseren en bespreken we voorbeeldteksten, ontvangt u praktische schrijfadviezen en oefent u met stijl en structuur. Afhankelijk van uw wensen zoomen we in op specifieke thema’s.

Enkele voorbeelden:

Training Effectieve onderwijsteksten schrijven

Merkt u dat cursisten uw onderwijsteksten en trainingsmateriaal soms anders interpreteren dan u bedoeld heeft? Vindt u tekstkwaliteit belangrijk en wilt u manieren verkennen om uw (digitale) onderwijsmateriaal duidelijker en gebruikersgerichter te presenteren?

Deze training van twee dagdelen biedt u handreikingen voor het ontwerpen van overzichtelijke, duidelijke en gebruikersgerichte onderwijsteksten. U kunt daarbij denken aan studieteksten, opdrachtinstructies en studiehandleidingen. Aan de orde komen:

 • onderwijsdoelen en functies van onderwijsteksten
 • kenmerken van onderwijsteksten
 • de informatiebehoeften en leesgewoonten van uw leerlingen, studenten of cursisten
 • de organisatie van informatie
 • stijlmiddelen die uw teksten transparant(er) en aantrekkelijk(er) maken
 • tekstmodules binnen een elektronische leeromgeving
 • handige informatiebronnen

Deze training kan worden gekoppeld aan een individueel coachingstraject. Ook een quick-scan van het onderwijsmateriaal in uw opleidingsinstelling behoort tot de mogelijkheden.

Training Doelgericht rapporteren over onderzoek

Deze training verzorg ik voor promovendi, maar ook voor professionals in organisaties die regelmatig rapporteren over onderzoek. De training biedt u in drie (of meer) dagdelen praktische handreikingen voor het ontwerpen van overzichtelijke, duidelijke en aantrekkelijke onderzoeksrapportages. Deze ondersteuning kan ook de vorm krijgen van een individueel coachingstraject. We besteden aandacht aan:

 • doelgerichtheid:
  • schrijfaanpak en time management
  • tekstdoelen en functies van onderzoeksteksten binnen uw vakgebied/uw organisatie
  • conventies binnen uw vakgebied/uw organisatie
  • brongebruik
  • de informatiebehoefte van de lezer
  • omgaan met feedback
 • aantrekkelijkheid:
  • tekststructuur en samenhang
  • stijlmiddelen die uw teksten transparant(er) en aantrekkelijk(er) maken

En kijk bijvoorbeeld ook eens op tekstmetbeleid.nl, een platform voor schrijvers en lezers van beleidsteksten. Samen met enkele collega’s presenteer ik daar een aanbod voor ondersteuning van ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers bij het maken en gebruiken van betere beleidsteksten.

Terug