Didactische training en coaching van docenten(teams)

In trainingen of individuele coachingstrajecten werkt u aan het (her)ontwerp van doeltreffende en motiverende schrijftaken in uw onderwijs. Ik denk met u mee over de verschillende leerdoelen en functies van schrijftaken in uw cursus of onderwijsprogramma. En we werken aan effectieve en efficiënte vormen van begeleiding, (peer)feedback en beoordeling.

Maatwerk

Mijn aanbod is steeds op maat gesneden: passend bij uw specifieke situatie en wensen. Mijn begeleiding kan de vorm krijgen van één of meer workshops, individuele coaching, of teambegeleiding in een ontwikkeltraject. Afhankelijk van uw vragen zoomen we in op specifieke aandachtspunten. Bijvoorbeeld:

 • functies van schrijftaken
 • schrijven, leren en reflectie
 • taakontwerp
 • effectieve en efficiënte methoden voor (peer)feedback en beoordeling
 • de scriptie als sluitstuk van de opleiding (begeleiding, feedback, beoordeling, opleidingsbeleid)
 • schakelpunten in de ontwikkeling van schrijfvaardigheid (vo > ho > werkveld)
 • en zie ook mijn trainingsaanbod: 'Effectieve onderwijsteksten schrijven'
Speciaal voor schrijfdocenten

Naast bovenstaand aanbod organiseer ik speciaal voor schrijfdocenten en schrijftrainers werkconferenties over actuele ontwikkelingen in het schrijfonderwijs. In één dagdeel verdiept u zich in actuele (schrijf)didactische inzichten en innovatieve benaderingen. U denkt samen met uw collega’s na over de gelegenheden die u uw studenten/cursisten kunt bieden om hun schrijfcompetenties (verder) te ontwikkelen. De conferenties zijn gericht op ontwikkeling van ideeën voor vernieuwing op individueel en teamniveau. We laten ons daarbij voeden door actuele didactische inzichten en uitwisseling van praktijkervaringen.

Voor begeleiders van promovendi

In een workshop van één dagdeel gaan we in op uw rol in het schrijftraject van uw promovendi. Thema’s:

 • de startpositie van uw promovendi
 • (doseren van) begeleiding bij schrijfaanpak en –proces
 • het expliciteren van verwachtingen en (vakspecifieke) conventies
 • focus, stijl, effecten en timing van feedback
 • beperking van de werklast bij begeleiding en feedback
 • doorverwijsmogelijkheden
Terug