2021

Vis, M., Van Gelderen, A., De Glopper, K. & Van Kruiningen, J.F. (2021). Samenhangend lees- en schrijfonderwijs in het schoolvak Nederlands. Een bespreking van onderzoek naar effecten en didactiek van samenhangend lees- en schrijfonderwijs in het voortgezet onderwijs. Pedagogische Studiën, 98 (1), 94-111.

2019

Bruin, A., Van Kruiningen J., De Glopper, K., Van der Meijden, A., & Van der Meulen, N. (2019). Opvattingen van mbo-docenten over beroepsgerichte taal- en communicatie-eisen en de aansluiting op een dynamische arbeidsmarkt. Tijdschrift Voor Taalbeheersing, 41(1), 19-32.

2018

Van Kruiningen, J. F., Muntinghe, F., Van der Weele, E., & Verdenius, H. (2018). De zoektocht van docenten naar schrijfcriteria voor reflectietaken in een competentiegericht curriculum. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 36 (2), 48-61.

2017

Van Kruiningen, J. F., & De Boer, R. (2017). Writing about professional writing. Students’ metacognitive awareness with regard to professional writing tasks. In D. Knorr, K. Lehnen & K. Schindler (Eds.), Schreiben im Übergang von Bildungsinstitutionen (Textproduktion und Medium; 15 ed., pp. 133-150). Frankfurt/Main u.a.: Lang.

2016

Frenay, C. M., & Van Kruiningen, J. F. (2016). Hernieuwde belangstelling voor de beleidsnota. zonder tekst staat alles stil. Tekstblad, 22(4), 10-14.

Van Kruiningen, J. F., De Glopper, C. M., Jansen, C. J. M., & Kramer, F. L. (2016). Hoofdschudden over spelfouten of werken aan academische taalvaardigheid. Neerlandistiek.Nl - Online Tijdschrift Voor Taal- En Letterkundig Onderzoek, 16/09/2016, http://www.neerlandistiek.nl/2016/09/hoofdschudden-over- spelfouten-of-werken-aan-academische-geletterdheid/-[.

2015

De Glopper, C. M., & Van Kruiningen, J. F. (2015). Gesignaleerd: Bart van der leeuw & Theun meestringa (2014). Genres in schoolvakken: Taalgerichte didactiek in het voortgezet onderwijs. Levende Talen Tijdschrift, 16(2), 49-54.

De Glopper, C. M., Jansen, C. & Van Kruiningen, J. F. (2015). Inleiding - Academische geletterdheid van studenten in het hoger onderwijs. Tijdschrift Voor Taalbeheersing, 37(2), 117-126.

De Glopper, C. M., Jansen, C. & Van Kruiningen, J. F (Eds.). (2015). Themanummer tijdschrift voor taalbeheersing: Academische geletterdheid van studenten in het hoger onderwijs (37(2) ed.)

Kramer, F. L., & Van Kruiningen, J. F. (2015). Moeilijker, langer, serieuzer. Reflecties van eerstejaarsstudenten over schrijven in een academische setting. Tijdschrift Voor Taalbeheersing, 37(2), 187-216.

2014

Ćurčić, M., Boychev, G., de Glopper, C. M., & Van Kruiningen, J. F. (2014). Patchwriting. Tekstblad, (3), 20-23.

De Glopper, C. M., Van Kruiningen, J. F., & Hemmen, N. (2014). Context in writing process research. an exploratory analysis of context characteristics in writing process research in educational and workplace settings. In J. Engberg, D. Heine & D. Knorr (Eds.), Methods in writing process research (pp. 15-40). Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH.

Van Beers-Brouwer, E., & Van Kruiningen, J. F. (2014). “Als ik maar nooit meer een scriptie hoef te schrijven”. Scriptieproblemen van mbo-docenten die een hbo- masteropleiding volgen. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 32(4), 292-304.

2013

Van Kruiningen, J. F. (2013). "Maar je wilt ook een zo hoog mogelijk cijfer". De oriëntaties van studenten op professionele schrijftaken. In A. Mottart, & S. Vanhoren (Eds.), Zevenentwintigste conferentie onderwijs Nederlands (pp. 171- 176). Gent: Academia Press.

Van Kruiningen, J. F. (2013). Educational design as conversation: A conversation analytical perspective on teacher dialogue. Teaching and Teacher Education, 29(0), 110-121. doi:http://dx.doi.org.proxy-ub.rug.nl/10.1016/j.tate.2012.08.007

2012

De Glopper, K., Gosen, M., & Van Kruiningen, J. F. (Eds.). (2012). Gesprekken in het onderwijs. bijdragen over onderzoek naar interactie en leren. Delft: Eburon.

Van Kruiningen, J. F., & Diepeveen, A. (2012). De constructie van docent-identiteit in werkgerelateerde narratieven. In K. De Glopper, M. Gosen & J. F. Van Kruiningen (Eds.), Gesprekken in het onderwijs. bijdragen over onderzoek naar interactie en leren (pp. 207-204). Delft: Eburon.

2011

Van Kruiningen, J. F. (2011). Collaboratief redeneren in gezamenlijke beurtconstructies. In R. Bogaart, & H. Jansen (Eds.), Studies in taalbeheersing (pp. 245-261). Assen: Koninklijke Van Gorcum.

2010

Van Kruiningen, J. F. (2010). Onderwijsontwerp als conversatie. Probleemoplossing in interprofessioneel overleg. Proefschrift. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

2009

Van Kruiningen, J. F. (2009). Aansluitings- en positioneringspraktijken in minimale recipiëntreacties. In W. Spooren, M. Onrust & J. Sanders (Eds.), Studies in taalbeheersing (pp. 210-232). Assen: Van Gorcum.

2007

Kam, A. E., & Van Kruiningen, J. F. (2007). Communicatieve vaardigheden in de universitaire curricula. Onderzoek Van Onderwijs, 36, 10-15.

Van Kruiningen, J. F. (2007). "Omdat je het er samen over hebt". Collaboratief denkwerk over onderwijsontwerp. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 78, 95-106.

2005

Borst, N. J., Van Kruiningen, J. F., & Werff, M. A. v. d. (2005). Studenttutoren adviseren studentschrijvers. Ervaringen met een Amerikaans systeem op een Nederlandse universiteit. Moer, 35 (2), 42-48.

2004

Van Kruiningen, J. F. (2004, Het communicatieve-vaardigheden-project. Over ecologie, ' chaos' en interactie in universitaire onderwijsvernieuwing. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 72, 55-66.

2003

Kramer, F. L., Padmos, H., & Van Kruiningen, J. F. (2003). Creating a basis for a faculty- oriented writing programme. In L. Björk, G. Bräuer, L. Rienecker & P. Stray Jörgensen (Eds.), Teaching academic writing in European higher education (pp. 185-195). Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publishers.

Van Kruiningen, J. F. (2003). Vakgeïntegreerde communicatieve vaardigheden: Terrein van vakdocenten of communicatiespecialisten? In H. Oost, & S.Wils (Eds.), Kennis ontwikkelen. Congresbundel van de 22e landelijke dag studievaardigheden (pp. 187-202). Utrecht: IVLOS.

2000

Kramer, F. L., Padmos, H. & Van Kruiningen, J.F . (2000). Onderwijsvernieuwing als cultuurverandering: Een terugblik op het project 'academische schrijfvaardigheden'. Een duwtje in de rug (pp. 167-179). Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

1999

Van Kruiningen, J. F., & Nip, R. I. A. (1999). Towards a writing programme for the faculty of arts, university of Groningen: Exploring the possibilities of a faculty-wide writing programme within a pluriform academic world. In O. Kruse, E. M. Jakobs & G. Ruhman (Eds.), Schlüsselkompetenz schreiben (pp. 191-207). Neuwied/Kriftel/Berlijn: Luchterhand.

1998

Van Kruiningen, J. F. (1998). What is a paper? Divergent views of faculty on genres in academic writing and the (un)clarity in writing assignments in the teaching of writing. In M. F. Crété, & E. Espéret (Eds.), Writing and learning to write at the dawn of the 21st century. Proceedings 1998 writing conference, EARLI, special interest group 'writing' (pp. 173-180). Poitiers: LaCo-CNRS.

1993

Van Kruiningen, J. F. (1993). Beeldschermteksten. een onderzoek naar de invloed van verschillende tekstpresentaties op tekstbegrip. Tijdschrift Voor Taalbeheersing, 15(1), 36-45.